Facebook Google Maps RSS
 
 

Agenda vir vergadering: 2012/11/13

Published on November 11th, 2012

Die agenda vir die Buurtwag vergadering op 13 November 2012 by die Pension Marianna Gastehuis:

1. Opening & Verwelkoming
Gaste : A/O de Villers
Mnr Pieter Blaauw
Mnr Brendan v/d Merwe

Verskonings / Presensielys

2. Sake voortspruitend uit vorige notule
2.1. Bruce : Stop Teken

3. Nuwe Sake
3.1. Bruce / Mari : Patrollies
3.2. Mari : Drankwet Proses
3.3. Bruce : Diefstal van petrol

4. Algemeen
4.1. Volgende vergadering – Januarie 2013
4.2. Enige vrae!

5. Afsluiting

 
© VREDENBERG.ORG.ZA
credit