Facebook Google Maps RSS
 
 

Notule van vergadering: 2012/02/21

Published on March 4th, 2012

Belangrike punte bespreek gedurende die Vredenberg Buurtwag vergadering op 21 Februarie 2012:

1. Mnr Gous versoek die mense wat teenwoordig is en wie nog nie hule lidmaatskap gelde betaal het nie, dat hulle dit so gou moontlik sal doen, aangesien ons nog borde asook die kennisgewing borde moet aanskaf en daar nie genoeg fondse beskikbaar is nie.

2. Mnr Gous en Mnr Knibbs stel dit duidelik aan die vergadering dat die lede moet toesien dat hul lidmaatskap borde buite op die huise geplaas word, waar dit duidelik sigbaar is en nie in vensters nie. Die lede word ook versoek om die uitgedeelde lysie met die nodige kontak nommers so te plaas in hul wonings dat dit vir almal beskikbaar is.

3. Mnr Bruce Knibbs deel die vergadering mee dat hy die patrollie rooster gaan opstel met die persone wat aangedui het dat hul bereid is om patrollies te doen.  Sodra die lys beskikbaar is sal die nodige persone in kennis gestel word.  Indien die persoon se naam by ‘n tydvlak ingedeel is wat hy of sy nie kan ry nie, moet hulle egter nie huiwer om vir Bruce te kontak nie. Bruce deel ook die vergadering mee dat ons nog nie oor al die toerusting beskik nie, maar dat ons wel die magneet borde en lig vir die voertuie het.

4. Albert Gous deel die vergadering mee dat die persone wat patrollies gaan doen hul eie glim baadjies kan koop teen ‘n bedrag van tussen R36 en R48 per baadjie. Hy vra wie stel belang om dit so te doen en die oor grote meerderheid van die mense verkies om hul eie baadjie aan te skaf. Mnr Paul Smit sekondeur die versoek en Mnr Elmo de Wit keur dit goed. Albert noem ook dat daar op elke lid se baadjie ‘n identiteit aangebring sal word met ‘n foto wat uitgereik sal word deur Bellville SAPD.

5. Albert versoek weereens die lede om nie die asblikke al Dinsdag aand uit te sit vir die volgende dag nie. Hy noem ook dat daar moontlik begin April ekstra dromme beskikbaar gestel gaan word met verskillende kleure deksel vir die verwydering van ander afval en dat hierdie dromme nie op Woensdae nie, maar op ‘n Donderdag of Vrydag skoon gemaak sal word.

 
© VREDENBERG.ORG.ZA
credit