Facebook Google Maps RSS
 
 

Notule van vergadering: 2012/03/06

Published on March 18th, 2012

Die belangrike punte wat bespreek was gedurende die Vredenberg Buurtwag vergadering op 6 Maart 2012:

1. Albert Gous wens die mense geluk dat daar wel van hulle is wat nie meer die vullis dromme Dinsdag aande uit sit nie, maar eers die Woensdag oggend.  Hy benadruk ook dat ons groot asseblief die bure om ons weereens moet inlig rondom hierdie kwessie. Hy noem ook dat Pieter de Jager vir ons die boks waarin ons toerusting gebere word gegee het en dat ons hom later kan vergoed.  Die boks met die slot is opgesit te Tamarisk Singel 11. Die volgende is beskikbaar: Lys vir uit en terug teken, flits, een stel magneet borde, roteer lig (geel) en twee bibs.

2. Adriaan Staples deel die vergadering mee dat die bibs moontlik nog in hierdie week klaar sal wees en dat die koste per bib ‘n R 100.00 beloop aangesien die materiaal sterker is en die printing klaar daarop gedoen is. Daar word versoek dat die lede teenwoordig wat hul eie bibs wil koop na die vergadering hul name en grootte moet kom gee.

3. Mnr Dean Rulse van die “Dept of Community Safety” word aan die woord gestel. Hy noem dat die begroting van R 750 000 op 1 April 2012 in werking sal tree. Uit hierdie begroting moet verskeie dinge gedoen word waar onder opleiding en die verskaffing van toerusting.  Hy noem ook dat asdrom krappers ‘n groot probleem is en dat sodra die buurtwag borde by die verskillende ingange op is, hulle duidelik sal kennis neem dat hulle dop gehou sal word. Die borde dien ook as afskrik middel vir ander oortreders.  Hy noem dat ons sal moet kyk na opleiding vir ons lede, waar onder die volgende val: hoe patrollies gedoen moet word, vreemde voertuig opmerk – hoe jy te werk moet gaan en wat moet gedoen word.  Volgens hom sal die opleiding gedurende naweke moet plaas vind. Hy noem ook dat die Code of Conduct moontlik einde April 2012 gefinaliseer sal wees. Albert Gous wil weet oor twee rigting radio’s. Mnr Rulse deel die vergadering mee dat daar 150 radio’s aangekoop is, maar kan nog nie met sekerheid se hoeveel radio’s of bibs ons sal ontvang nie. Volgens hom moet ons deur die regte kanale beweeg om sodoende ons toerusting te bekom. Hy sal terug rapporteer aan sy kantoor met ‘n afskrif aan Albert Gous.

4. Daar word weereens ‘n dringende versoek tot die vergadering gerig dat ons so gou as moontlik die tessourier pos gevul moet kry. Daar word versoek dat dit verkieslik iemand met ‘n boekhou agter grond moet wees.

5. Die lede teenwoordig wat patrollies gaan ry moet direk na die vergadering vir Bruce spreek indien daar tye is wanneer hulle nie kan patrollie doen nie, sodat dit reg gemaak kan word.

 
© VREDENBERG.ORG.ZA
credit