Facebook Google Maps RSS
 
 

Notule van vergadering: 2012/05/22

Published on May 27th, 2012

Die belangrike punte wat bespreek was gedurende die Vredenberg Buurtwag vergadering op 22 Mei 2012:

1. Albert stel Mev Marilyn Holding van Law Inforcement aan die woord. Sy deel die vergadering mee dat sy in beheer is van die sub council 4 tot 6. Sy het ‘n hele paar bylaws genoem en bespreek. Sy het ook genoem dat hulle onder die General Bylaw Inforcement val. Indien daar ‘n klagte aangemeld word, moet die persoon wat die klagte aanmeld moet daarop aandring om ‘n verwysings nommer te bekom. Sy het die vergadering meegedeel dat sy al die nodig kontak persone en besonderhede sal deur stuur na die sekretaresse. Al die nodige inligting sal versprei word sodra ontvang. Mev Holding word bedank deur Albert vir haar tyd wat sy kon af staan om met ons te kom gesels.

2. Albert stel vir Brenden van der Merwe aan die woord. Hy deel die vergadering mee dat hy die raadslid is vir wyk 3, wat ‘n redelike groot area is. Chris Kemp vra aan Brenden wanneer die spoedwalle gaan op kom wat goedgekeur is vir Saasveld en Stellenbergweg. Volgens hom dra hy nie kennis van die goed keuring daarvan nie, en verduidelik hoe die prosedure werk. Charles Doering noem dat die vorige opname 10H00 die oggend in die week gedoen is en dat hy glo dit nie die regte tyd is om so iets te doen nie. Craig Devlin noem dat die verkeersligte by die kruising van Saasveld en Frans Conradie se tyd glad nie reg is nie. Brenden versoek die vergadering dat ons al die probleme en gebreuke op skrif moet plaas en dit moet hom moet bevorder. Nadat daar geen verdere vrae aan hom gestel was nie, het Albert hom ook bedank vir sy tyd wat hy ingeruim het om ons vergadering by te woon.

3. Albert bedank vir Chris Kemp en Mia Knibbs vir hul hulp met die maak van die ID kaarte. Ander lede (Maureen Burger & John Fincham) word ook bedank vir hul bereidwilligheid om pamflette in almal se posbusse te gaan strooi. Hy vra ook dat die lede wat nog nie Junie maand se patrollie lyste voltooi het nie, dit so gou doenlik moet af handel en dit met Bruce te bevorder. Adriaan Stapels word bedank vir die twee borde wat hy geskenk het asook vir al die maak van die bibs. Die uitstaande bibs sal so gou moontlik aan die betrokke lede voorsien word.

4. Albert en Pieter Blaauw het verlede Donderdag, 17 Mei 2012 begin om die omgewing skoon te maak. Hy toon foto’s aan die vergadering van hoe sekere plekke lyk en wat hulle als daar verwyder het. Daar word genoem dat sodra die bos slapers sien daar word skoon gemaak, sal hulle outomaties self begin verdwyn. Pieter Blaauw noem dat dit ‘n langdurige proses is, maar hou vol daarmee. Maak skoon en moenie kos uit sit vir mense nie.

5. A/O De Villiers noem dat ons tot en met die vergadering presies drie weke misdaad vry is. Vir lede teenwoordig was dit ‘n riem onder die hart en was ons baie trots op ons self. Hy noem dat dit baie goed gaan in die area. Versoek ook weereens die mense om klem te le wie beweeg in ons area rond. Indien die persoon(e) verdag lyk skakel dadelik die SAP. Hy deel ook weereens kontak nommers van die voertuig uit asook die offisier in bevel van die skof. Hy noem van die 25ste Mei, en wat die doel van die bymekaar koms is – buurtwag bekend te maak aan almal en om nuwe lede te werf.

 
© VREDENBERG.ORG.ZA
credit