Facebook Google Maps RSS
 
 

Notule van vergadering: 2012/07/24

Published on July 28th, 2012

1. OPENING / VERWELKOMING:

Albert Gous: Heet almal teenwoordig welkom, asook vir A/O de Villiers van die SAPD, Mnr Pieter Blaauw en Mnr Patrick Hall van ADT en Jana Bekker van die Tygerburger. Albert wens ook vir Jana geluk met haar tweede plek toekening as joernalis wat sy ontvang het. Hy noem dat Mnr Hall bietjie later by ons sal aansluit. Brig Govender is tans uitstedig en Kol Nel vra ook verskoning.

A/O de Villiers: Noem dat ons slegs een huisbraak gehad het gedurende begin van die maand en dat dit regtig goed is dat daar geen ander misdade plaas gevind het nie. Hy is egter baie trots op die buurtwag se samewerking en hulp wat hulle aanbied. Hy noem dat as ons enige verdagtes op merk ons asseblief die patrollie voertuig moet skakel sodat hulle dit so gou doenlik kan op volg. Oplettendheid is baie belangrik!!

Pieter Blaauw: Hy stel voor dat ons inligtings blaaie (flyers) in die buurt moet uit gee. Hy noem ook dat ons daadwerklik van die leeglers in ons gebied ontslae moet raak. Dit is hierdie mense wat dwelms in die area(s) in bring.

Patrick Hall (ADT): Hy deel die vergadering mee hoe en wat ADT se werks wyses is en wat hulle als doen. Hy noem dat daar ongeveer 3 500 lede is wat vir ADT werk. Hy verduidelik aan die lede teenwoordig hoe dit werk sodra die kontrole kamer ‘n klagte ontvang en in watter kategorie dit geplaas word. Hulle voertuie word ook in sektors ingedeel. Chris Kemp vra hom wat die “respons time” van ‘n voertuig is – hy deel die vergadering mee dat dit ongeveer 17 sekondes is. Dit hang ook af watter voertuig die naastes is en hoe ernstig die geval is. Paul Smit noem ook dat sekeriteits voertuie moet seker maak hul het die regte adres, aangesien hul hom ‘n vorige keer gevra het waar ‘n adres is.
Hy noem ook die volgende – Stuur straat lys aan ADT met boodskap (buurtwag informasie, website address ens) wat hulle aan al hulle lede in die buurt kan aanstuur.

- Een verniet radio vanaf ADT vir koppeling met ander buurtwagte in die omgewing (R900 vir addisionele radio).
- Ander voordele vanaf ADT (bv verniet druk van pamflette), Bruce het genoem dat hy verder sou uitvind.
- http://www.bkmwatch.org.za: BKM neighbourhood watch, 8 kameras plus control room.

2. SAKE VOORTSPRUITEND UIT VORIGE NOTULE:

Punt 3.1: Mev Holding het nog geen kontak besonderhede of inligting soos sy belowe het op vorige vergadering met die Sekretaresse, Mari Hanekom bevorder nie. Sodra dit ontvang is sal dit met die lede bevorder word. Nog geen lys ontvang nie, het die aangeleentheid wel onder Brenden van der Merwe se aandag gebring.

Punt 3.2: Albert het lys met gebreke met Brendon van der Merwe bevorder. Mnr Brandt het Albert op 2012/06/18 meegedeel dat hy in die week na hom toe sal terug kom in sake hierdie lys. Albert gee volgende terug voering – van die bome is al gesny en netjies geemaak.

- Strate met gate is toegemaak, maar van dit het alweer oop gespoel na vorige reens.
- Vra weereens mense om nie as dromme vorige aand uit te plaas nie en dat daar geensins kos op die dromme geplaas moet word nie. Vra ook vir Jana om dit asseblief so te plaas in die Tygerburger.

3. NUWE SAKE:

3.1. Albert & Bruce – Patrollies: Storie wat al afgesaag raak, maar daar is nog steeds mense wat hul name op die lys plaas en dan daag hul geensins op vir patrollies nie. Albert noem ook dat die volgende strate ons probleem strate is, naamlik Pepper, Clove, Mint en Camelia.

Bruce noem ook dat mense moet verstaan dat hul nie altyd die tye sal kry wat hulle vra nie, so ver as wat hy kan probeer hy almal plaas soos daar versoek word. Indien jy egter nie al die tye kry nie, gaan na die register en vul jou naam in waar jy kkan ry as dit vir jou gelee is.

3.2. Bruce – Straat Verteenwoordiger: Hy noem aan die vergadering dat ons straat verteenwoordigers wil aanstel om te help met die verspreiding van inligting. Lede teenwoordig voel dat dit ‘n goeie ding sal wees. Staan oor tot volgende vergadering.

3.3. Bruce – Parkie, Camelia Straat: Hy noem aan die lede van die voorval wat plaas gevind het, waar hy ‘n persoon betrap het wat besig was met prostitusie in sy voertuig. Beide persone is nie van hierdie area nie en het on middelik die gebied verlaat. Hy noem ook van ‘n voorval waar hy mans gekry het wat teen die bome in die parkie staan en urineer. Hy vra dat die mense in die omgewing van die parkie(s) asseblief hul oe moet oop hou vir enige omgeruimdhede en dit so gou doenlik rapporteer.

4. ALGEMEEN:

4.1. Volgende vergadering – 21 Augustus 2012 om 19H00!

5. AFSLUITING: Vergadering verdaag om 20:15

 
© VREDENBERG.ORG.ZA
credit